Odměna insolvenčního spravce

Odměna insolvenčního spravce

Dobrý den, mám dotaz ohledně insolvenčního řízení. Dlužník se rozhodl, že vyplatí jednorázově 100% svých věřitelů, oddlužení mu bylo povoleno splatkovym kalendářem se zpeněžením majetku. Po získání finančních prostředků, které mu byly poskytnuty třetí stranou, v podobě notářského zápisu o zapujcce, insolvenční správce sdělil, že žádá odměnu ve výši 110 000,- Kč. Ptám se tedy, zda je odměna v takovéto výši korektní, pokud ke zpeněžení, prodeji nemovitosti nedojde. Domnívám se, že by mu měly náležet 4 % z celkové částky, což činí poměrně méně, než castka, kterou sdělil. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

mimořádná výše odměn insolvenčním správcům není jednotně ustálena. Doporučuji se obrátit na insolvenční soud, který bude odměnu insolvenčnímu správci schvalovat. Insolvenční soud bude zkoumat okolnosti daného případu, podstatný je vždy rozsah činnosti insolvenčního správce ve vztahu k mimořádnému příjmu. Rozhodující je náročnost činnosti, např. zda činil při zpeněžování větší množství úkonů (jaké jsou spojené např. se zpeněžováním nemovitostí), nebo zda a jak se např. svou činností přičinil o to, že mimořádný příjem byl získán do majetkové podstaty. Při posuzování je rozhodující aktivita insolvenčního správce nad rámec jeho běžných povinností, hlavně mimo standardní dohlédací činnost, která ale v případě který popisujete, nenastala.