odměna INS z prodeje nemovitosti

odměna INS z prodeje nemovitosti

Dobrý dn kolik náleží insolvenčnímu správci zisk z prodeje ..% při prodeji bytu .
insolvence 10/2015 ukončená 10/2020. byt prodaný 6.5.2020.
kdy do změny novely zákona byla odměna IS 9% a po změně novely zákona snabytím právní moci dne 28.5..2020 odměna IS 15%.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenčnímu správci (IS) náleží odměna ve výši, která je platná ke dni zpeněžení majetku (zde nemovitosti). Předpokládám, že Váš byt byl prodán (zpeněžen) na základě pokynu zajištěného věřitele. V takovém případě náleží IS odměna ve výši 9%, pokud částka určená k vydání věřiteli činila max. 1 mil. Kč. Pokud byla tato částka v rozmezí od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč, náleží IS odměna ve výši 90 000 Kč + 4% z částky přesahující 1 mil. Kč. Pokud by výtěžek z prodeje bytu nebyl určen k vydání zajištěnému věřiteli, činila by odměna IS 15% z výtěžku připadajícího na nezajištěné věřitele, pokud tato částka dosahovala max. 500 000 Kč. Pokud by se výtěžek připadající na nezajištěné věřitele pohyboval v rozmezí od 500 000 Kč do 1 mil. Kč, náležela by IS odměna ve výši 75 000 Kč + 9% z částky přesahující 500 000 Kč. Pokud by se výtěžek připadající na nezajištěné věřitele pohyboval v rozmezí od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč, náležela by IS odměna ve výši 120 000 Kč + 4% z částky přesahující 1 mil. Kč.