Odměna správci při předčasnému doplacení insolvence

Odměna správci při předčasnému doplacení insolvence

Dobrý den
Mám probíhající insolvenční řízení ve výši 800 000 Kč z toho zbývá doplatit cca 610 000 způsobem splátkového kalendáře.
Před rokem mi zemřel otec, po kterém jsem zdědil dvě nemovitosti. Nemovitost chceme prodávat po vlastní ose, tak jsem se domluvil s otcem své přítelkyně, že mi půjčí částku na doplacení insolvence, kterou mu do jednoho roku musím vrátit z financí prodeje nemovitostí nebo případně dostane podíl na nemovitostech když se to do roka neprodá. Máme na to od právníka udělanou smlouvu, takže mám doložit odkud mám finance na doplacení insolvence, chci se zeptat jaká náleží odměna insolvečnímu správci v případě předčasného splacení, když se nejdená o peněžitý dar.

Odpověď

Dobrý den,

ve Vašem případě bude odměna insolvenčního správce činit 4% z předčasně splacené částky. K této částce pak bude třeba přičíst ještě DPH, je-li insolvenční správce plátcem DPH.

Pokud bychom se měli držet doslovného výkladu zákona, tak byste měl oznámit Vašemu insolvenčnímu správci, že jste zdědil nemovitý majetek. Zároveň byste mu měl sdělit, že zbytek dluhu doplatíte v brzké době jednorázově. Insolvenční správce Vám vyčíslí přesnou částku, kterou je třeba zaplatit. Po zaplacení této částky podá insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek (zejm. úroků a nepřihlášených pohledávek). Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.