Odebrání vozu

Odebrání vozu

Dobrý den, mám Octavií 2 s nájezdem 391Xxx, místama je koroze, má dost vad. Například: nefunkční parkovací senzory, hučící převodovka, horší spojka, nefunkční stahovačka okna za spolujezdcem, zadní nárazník prasklý a sloupnutý lak. Je to rok výroby 2004, je možné, že mi ho insolvenční správce odebere?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce provádí soupis majetku dlužníka. Do tohoto soupisu by zapsal i Váš vůz (vůz musíte uvést i Vy v seznamu majetku). Dlužník může u insolvenčního správce podat návrh na vynětí určitého majetku z majetkové podstaty. Nesouhlasí-li věřitelský výbor s vynětím majetku z majetkové podstaty, resp. dospěje-li k závěru, že návrhu nelze vyhovět, postoupí jej insolvenčnímu soudu k rozhodnutí.

O tom, jaký majetek se bude zpeněžovat v rámci oddlužení, rozhoduje soud v usnesení o schválení oddlužení. Přitom přihlédne ke zprávě insolvenčního správce, resp. k seznamu/soupisu majetku, který obsahuje bližší specifikaci/popis každého majetku. Soud tedy konkrétně ve Vaší situaci může (ale nemusí) rozhodnout, že se Váš vůz prodávat nebude, jestliže dospěje k závěru, že jeho hodnota je nepatrná, nebo že by náklady na jeho prodej byly příliš vysoké v porovnání s očekávaným výtěžkem.