Oddlužení a Chráněná nemovitost

Oddlužení a Chráněná nemovitost

Dobrý den,
Lze ještě před podáním žádosti o oddlužení zjistit,zda je nemovitost,kterou vlastním, chráněná a zda ji nebudu muset vydat k prodeji? Chtěla bych požádat o oddlužení,ale vlastním dům,ve kterém bydlím s matkou a 2 dětmi a bojím se, že pokud podám žádost o oddlužení,budu muset dům Prodat.
Dekuji Plzákova

Odpověď

Dobrý den,

s úplnou jistotou se dopředu nedá říci, zda dojde k prodeji nemovitosti dlužníka, ve které má bydliště, nebo ne. Ochráněna je nemovitost, v níž má dlužník bydliště, k níž není zřízeno zástavní či obdobné právo, a jejíž tržní (prodejní) hodnota není vyšší než “tabulková” cena. Před podáním insolvenčního návrhu lze zjistit “tabulkovou” cenu (výpočet vychází z průměrných cen nemovitostí v dané lokalitě a zohledňuje vývoj cen za několik posledních let). Lze sice také zjistit tržní, resp. odhadní cenu nemovitosti (dlužík si může nechat zpracovat znalecký posudek na odhad ceny jeho nemovitosti), pro účely posouzení, zda je dlužník povinen vydat své obydlí (byt, dům), je však rozhodující znalecký posudek, který nechá vypracovat insolvenční správce. Teprve porovnáním (odhadní) ceny dle tohoto znaleckého posudku a ceny “tabulkové” se zjistí, zda bude dlužník povinen svoji nemovitost vydat, resp. zda bude jeho nemovitost prodána či nikoliv. Bohužel v přípdadě, že by se ukázalo, že dlužník je povinen vydat své obydlí, nelze insolvenční řízení zastavit.