Neplnění 30% odddlužení

Neplnění 30% odddlužení

Při oddlužení není dlužník schopen splatit 30% dluhu. Jaký je další postup?

Odpověď

Dobrý den,

pokud vše nasvědčuje tomu, že dlužník nebude schopen splatit ani 30% nezajištěných závazků, soud dlužníkovi oddlužení zruší a insolvenční řízení zastaví. Předtím však dlužníka ještě insolvenční správce upozorní, že jeho splátky nejdou dostatečné, a vyzve ho k nápravě. Nestane-li se tak, podá insolvenční správce soudu návrh na zrušení oddlužení. Nedojde-li k nápravě ani po upozornění na možnost zrušení oddlužení ze strany soudu, přistoupí soud ke zrušení oddlužení. Po zastavení insolvenčního řízení mohou věřitelé pokračovat ve vymáhání svých pohledávek. Dlužník ale může podat nový insolvenční návrh, jakmile bude splňovat podmínky pro povolení oddlužení (od 1.6.2019 již nemusí dlužník splatit min. 30% nezajištěných závazků, ale musí mít takový příjem, ze kterého lze provádět srážku ve výši alespoň 2 200 Kč; tato částka se navyšuje o výši běžného výživného, a má-li dlužník dluh na výživném, musí dojít k zaplacení i celého dlužného výživného).