Oddlužení

Oddlužení

Dobrý den, v srpnu vynesl Insolvenční soud schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty, tehdy se pohybovaly moje dluhy kolem 850 000,- po zkrácení a různá zamítnutí jsou mé dluhy 534 000,-Kč.
Majetek, který se má zpeněžit je můj podíl na bytě, který je ve společném vlastnictví. V bytě bydlím s nezletilým synem a exmanželem.
Chci se zeptat zda je nějaká šance požádat soud aby nezpeněžoval můj podíl na bytě s příslibem, že budu platit ve splátkách a tím splnit 100% uhrazení svých závazků vůči věřitelům.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v bodu 5. odůvodnění usnesení ze dne 7.8.2023, jímž Vám soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, soud uvádí, že ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že byl zjištěn nemovitý majetek (id. 1/2 bytu v ulici Sokolovská, Plzeň), který zároveň není Vaším obydlím, a tudíž není chráněn před prodejem (soud za Vaše obydlí považuje patrně obydlí nacházející se v ulici Žlutická, Plzeň, když tato adresa byla uvedena v insolvenčním návrhu jako korespondenční; pokud by insolvenční správce věděl, že je Vaším obydlím byt nacházející se v ulici Sokolovská, Plzeň, musel by tuto skutečnost zaznamenat do zprávy pro oddlužení a musel by vypočítat tzv. hodnotu chráněného obydlí, a pokud by tato hodnota převyšovala hodnotu Vašeho podílu určeného znalcem, uvedl by ve zprávě, že nejste povinna vydat obydlí ke zpeněžení). Jelikož však usnesení o schválení oddlužení nabylo již právní moci, nelze se tomuto rozhodnutí již bránit. To Vám však nebrání v možnosti podat k soudu návrh/žádost, aby soud přikázal insolvenčnímu správci nezpeněžovat zatím Vaši nemovitost (podíl) s tím, že se zavazujete, že splatíte 100% zjištěných pohledávek nejpozději ke splatnosti poslední splátky. To však bude vyžadovat měsíční splátku ve výši 1/60 zjištěných pohledávek (tj. cca 8 900 Kč měsíčně) plus odměna insolvenčního správce (tj. 1 089 Kč). Soud však Vaší žádosti nemusí vyhovět.