Dluhy u věřitelů

Dluhy u věřitelů

Dobrý den, mám dluhy u třech věřitelů z toho jeden bankovní a dva nebankovní, na splátky už nemám a chtěl bych jít do insolvence.. Jak mám teď postupovat musím čekat těch 30 dní po splatnosti se všemi třemi úvěry nebo stačí třeba jen s jedním a co se bude po tu dobu dít kromě upomínek a telefonátů? Mám i třeba těm věřitelům už teď zkraje oznámit že půjdu do insolvence abych se vyhnul případným telefonátům a dopisům?? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

informací o připravovaném návrhu na povolení oddlužení se vymáhání nevyhnete, věřitelé budou vymáhat i po podání návrhu, vymáhání ustane až poté, co soud prohlásí Váš úpadek a povolí oddlužení. Jste-li takto v začátcích prodlení, nic jiného než obtěžující telefonáty a emaily nenastane.

Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit.

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Dále můžete požádat o oddlužení v případě, že jste v hrozícím úpadku, kdy o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Jak prokážete úpadek nebo hrozící úpadek konzultujte se zpracovatelem návrhu, kterého si vyberete. Možností je více, např. v případě snížení příjmů lze podat návrh pro hrozící úpadek, naopak, soud může zkoumat důvody, proč jste přestal hradit všechny své závazky aniž by vám měsíční příjem poklesl. Zpracovatel návrhu vyhodnotí Vaši konkrétní situaci a doporučí postup.