Dlužná částka

Dlužná částka

Můj výdělek je 25.000 kč dlužná částka kterou dlužím je cca 700.000 kč kolik musím zaplatit z dlužné částky po dobu 5 let

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon (již) neříká, jakou část závazků (dluhů) musí dlužník zaplatit. Aby soud oddlužení vůbec povolil, musí mít dlužník takový příjem (mzda, důchod, příjem z podnikání), z něhož lze provádět srážku ve výši min. 2 300 Kč (výši srážek lze spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/). V průběhu oddlužení se pak musí dlužník snažit dosáhnout co nejvyššího příjmu, aby uspokojil co možná největší část svých závazků. Splatí-li dlužník za dobu 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, má se za to, že se dlužník dostatečně snažil, a soud jej osvobodí od placení zbylých závazků, ledaže vyjde najevo nepoctivý záměr dlužníka. Nesplatí-li dlužník za 5 let ani 30% nezajištěných pohledávek, bude soud podrobněji zkoumat, zda se dlužník dostatečně snažil navýšit si příjem. Dospěje-li soud k názoru, že se dlužník dostatečně nesnažil, neosvobodí ho od placení zbylých závazků.