Oddlužení

Oddlužení

Je možné požádat o oddlužení po třech letech po ukončení oddlužení

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, který byl již jednou osvobozen od placení pohledávek, může nový insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení podat nejdříve po uplynutí 10 let od skončení předchozího řízení. Tato lhůta neplatí a dlužník může o oddlužení požádat kdykoliv, pokud se zadlužil z ospravedlnitelných důvodů (např. použil peníze na svoji léčbu nebo léčbu osoby blízké), nebo pokud existuje výrazný nepoměr mezi poskytnutou částkou a částkou, kterou má dlužník vrátit.