Nový příjem

Nový příjem

Dobrý den, naše situace: máme s manželkou společné oddlužení insolvenci od ledna 2020 a dvě malé děti. Já příjem zhruba 30000 čistého a 10000 mi strhávají na insolvenci. Manželce nyní končí rodičovský příspěvek zhruba 11000 a má brigádu, kde si vydělá zhruba 4000 (tento příjem je posílán insolvenčnímu správci, který si z něho nic nestrhává). Problém je v tom, že po konci rodičovského příspěvku nám nezbyde dost peněz na chod domácnosti. Já mám možnost uzavřít hráčskou smlouvu ve sportu, kde si mohu vydělat zhruba 10000 za měsíc (z tohoto příjmu by byla strhávána srážková daň), náklady na benzín zhruba 2000. Mám obavy, když tento příjem nahlásím insolvenčnímu správci, tak mi ho celý vezme a budu na tom ještě hůře díky nákladům na benzín. Pokud tento příjem nenahlásím insolvenčnímu správci, tak jaký mi hrozí postih? Případně pokud tento příjem si nechám posílat na cizí bankovní účet, tak se o tom insolvenční správce dozví? Na konci tohoto roku očekáváme peníze od rodiny a chceme doplatit insolvenci do požadovaných 60%, tím insolvence by měla automaticky skončit? Soud následně bude zkoumat další okolnosti a takhle získané peníze bych musel vrátit? Mohu argumentovat tím, že takto získané peníze jsem použil na doplacení insolvence? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jak bez následků obejít zákonnou povinnost nahlásit veškeré vaše příjmy se nemohu vyjádřit. Pouze Vás upozorním, že v případě, že takto zamlčené příjmy budou soudem nebo ins. správcem zjištěny, bude Vám oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr a pět let nebudete moci podat nový návrh.

K druhému dotazu sděluji, že oddlužení schválené splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty končí dříve než za pět let úhradou 100% nezajištěným věřitelům nebo v případě, že po třech letech splátkového kalendáře uhradíte 60 a více % nezajištěným věřitelům. O postupu doplacení do 60% se poraďte se svým insolvenčním správcem, dar je samozřejmě možný. Musíte ale počítat s tím, že z takto darované částky si insolvenční správce vezme 4% odměnu, o tuto částku bude muset být dar pro ukončení oddlužení navýšen.