Novela zákona o insolvenci

Novela zákona o insolvenci

Dobrý den,
v zákoně o insolvenci došlo k aktualizaci. Týkají se mě změny v legislativě, pokud jsem v úpadku od prosince 2019 a mám vystavený splátkový kalendář od července 2020? Platí pro mě možnost kratší doby oddlužení na 3 roky a zůstává pro oddlužení povinnost splatit minimálně 30% z celkové dlužné částky?

Odpověď

Dobrý den,

pokud o Vašem úpadku bylo rozhodnuto po 01.06.2019, potom Vaše oddlužení může skončit za 3 roky pokud zaplatíte alespoň 60% nezajištěných pohledávek, nebo pokud Vám před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod a trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo Vám byla přiznána invalidita druhého nebo třetího stupně.  í Zákonná 30% hranice úhrady dluhů pro přiznání osvobozujícího usnesení již není stanovena. Na druhou stranu insolvenční správce po celou dobu trvání oddlužení posuzuje, zda dlužník vynakládá veškeré spravedlivě požadované úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.