Novela insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona

Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je možné aby m oddlužení bylo posuzováno až od 1 června tedy podle novelizace insolvenčního zákona v případě že již mám stanoveného insolvenčního správce a aktuálně běží přihláška věřitelů je možné nějak mé rizeni odložit nebo posunout tak aby bylo řešeno a posuzováno dle novelizace Děkuji za odpověď

Odpověď

Novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 se bude vztahovat pouze na dlužníky, u nichž bude vydáno usnesení o úpadku po 31.5.2019. Řízení, u nichž bylo vydáno usnesení o úpadku před 1.6.2019 doběhnou podle stávající úpravy. Jelikož u Vás již bylo vydáno usnesení o úpadku, není možné, aby toto řízení probíhalo podle novely insolvenčního zákona. Abyste se mohl oddlužovat podle této novely, musel byste vzít zpět Váš návrh na povolení oddlužení. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení byste musel podat dříve, než soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud by v takovém případě Vaše řízení zastavil. Nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byste ale mohl podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců od skončení stávajícího insolvenčního řízení.