Novela insolvenčního zákona 2023 EU

Novela insolvenčního zákona 2023 EU

Bude se hranice 3 let týkat u již probíhající insolvence z roku 2020? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle navrhovaných přechodných ustanovení se v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti navrhované právní úpravy (ta se předpokládá od 01.01.2024), bude postupovat podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti navrhované právní úpravy.  To znamená, že změna doby trvání splátkového kalendáře na 3 roky se již probíhajících insolvenčních řízení nedotkne.  Samozřejmě znění návrhu  zákona  se může v průběhu legislativního procesu ještě měnit. Změnu v přechodných ustanoveních ale nepředpokládám.