Nízký příjem při rodičovské dovolené.

Nízký příjem při rodičovské dovolené.

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a mám dvě děti. Můj příjem činí cca 7000. Mám šanci dosáhnout na insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

Váš rodičovský příspěvek nedosahuje výše, ze které byste mohla odevzdávat alespoň minimální splátku (tj. 2 500 Kč). Abyste mohla nyní zahájit proces oddlužení, musela byste si zajistit tzv. dárce, tj. osoba, která se písemně zaváže, že Vám bude pro účely oddlužení poskytovat finanční dar ve výši min. 2 500 Kč měsíčně. Dárce by tuto částku poukazoval na účet insolvenčního správce (IS), který by ji, po odpočtu své odměny (tj. 1 089 Kč), rozděloval poměrně mezi věřitele. Pokud byste v průběhu oddlužení nastoupila do zaměstnání, začaly by se Vám provádět srážky ze mzdy. Dárce by však musel finanční částku (dar) na účet IS poukazovat i nadále. Sepisovatele insolvenčního návrhu naleznete na https://sako.justice.cz/