Nezabavitelné minimum

Nezabavitelné minimum

Dobrý den, jsem rozvedený, mám jednu vyživovací povinnost na nezletilé dítě. Výživné jsem vždy hradil řádně a včas, dluhy na něm nemám. Teď od prosince mi začala insolvence plněním splátkového kalendáře. Zaměstnavatel mi bude posílat nezabavitelné minimum a zbytek mzdy insolvenčnímu správci, ze kterého bude IS posílat matce výživné, věřitelům splátky a sobě odměnu. Bude mi do nezabavitelného minima počítána také nezabavitelná částka na vyživované dítě? Pokud tedy bude výživné hrazeno z toho, co zaměstnavatel zašle IS. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dlužníkovi, kterému byla soudem uložena povinnost platit výživné na dítě, se při výpočtu srážky (exekuční či insolvenční) nezapočítává vyživovací povinnost na toto dítě. Při výpočtu srážky se na něj tedy hledí jako na dlužníka, který nemá vyživovací povinnost k dítěti. Vyživovací povinnost k dítěti se zohledňuje pouze v případě, kdy má dlužník dítě v péči.