Nezabavitelná částka v konkurzu

Nezabavitelná částka v konkurzu

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem se zamítnutím nezabavitelné částky. Jestli se s tím dá ještě něco udělat. Správce mi navíc odmítá vyplatit i nezabavitelnou částku z předešlých příjmů za rok 2020, na které je podáno i daňové přiznání, že mi z toho nic nenáleží v konkurzu. Zaměstnaný jsem až od roku 2022.

Odpověď soudu:
K Vaší žádosti ze dne 17. 4. 2021 soud sděluje, že podle jeho názoru dlužníkovi v daném případě nenáleží nezabavitelná částka z jeho zatajených příjmů. Soud odkazuje na ustanovení § 282 odst. 2 insolvenčního zákona, podle něhož schůze věřitelů rozhodne, zda a v jakém rozsahu se má dlužníku, který je fyzickou osobou, a jeho rodině poskytovat plnění z majetkové podstaty k úhradě jejich odůvodněných existenčních potřeb. Učiní tak na žádost dlužníka nebo některého z členů jeho rodiny. Jak vyplývá ze spisu, tyto podmínky nebyly v dané věci splněny. O tom, že dlužník podniká a má ze své podnikatelské činnosti (nezanedbatelné) příjmy, informoval insolvenční správce soud dne 28. 4. 2022 a dne 26. 9. 2022 poté, co zjistil z výpisů z bankovního účtu třetí osoby dodaných dlužníkem (na základě výzvy soudu), že za období roku 2020 a 2021 byly na tento bankovní účet poukázány částky v celkové výši 880 850 Kč představující příjmy dlužníka. Dlužník insolvenčního správce ani soud neinformoval o tom, že pokračuje v podnikatelské činnosti, příjmy z ní soudu i insolvenčnímu správci zatajil. Rovněž nelze přehlédnout, že podle průběžných zpráv insolvenčního správce je dlužník v pracovním poměru a z jeho příjmu zaměstnavatel provádí zákonné srážky – dlužníkovi tedy zůstává nezabavitelná částka na uspokojení jeho potřeb. S ohledem na výše uvedené skutečnosti má tedy soud za to, že dlužník by měl vydat do majetkové podstaty veškeré zatajené příjmy.

Odpověď

Dobrý den,

sdělení, jímž soud vyjádřil názor, že Vám z těch zaplacených částek nepřísluší žádná nezabavitelné částka, nemělo povahu úředního (soudního) rozhodnutí. Aby mohl být přezkoumán názor soudu 1. stupně, musel byste u něj podat návrh, jímž byste se domáhal přiznání/vyplacení nezabavitelné částky. Soud 1. stupně by Váš návrh zamítl. Proti tomuto rozhodnutí (usnesení) byste se mohl odvolat k odvolacímu (nadřazenému) soudu. Pokud by měl odvolací soud opačný názor, přiznal by Vám z těch zaplacených částek nezabavitelnou částku. Jestliže by však odvolací soud potvrdil rozhodnutí (usnesení) soudu 1. stupně, mohl byste ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Můžete také zároveň postupovat podle návodu soudu 1. stupně, tedy požádat věřitelský výbor o vyplacení určité částky z majetkové podstaty na zabezpečení nezbytných Vašich potřeb a potřeb členů Vaší rodiny.