Nezabavitelná částka při konkurzu

Nezabavitelná částka při konkurzu

Dobrý den, obracím se na Vás ještě jednou s dotazem ohledně nezabavitelné částky z příjmu při konkurzu. Chtěl bych upřesnit, že částku jsem přiznal, je uvedena v daňovém přiznání za příslušný rok a insolvenční správce mi při telefonickém dotazu na nezabavitelnou částku v dané době odpověděl, že dle něho musí vše odevzdat. Nyní na soud napsal, že jsem o tom vůbec nemluvil a nežádal o to.
Spisová značka 38 INS 13284/2019
Soud se nyní k tomu vyjádřil takto:
K Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2023 soud odkazuje na svůj přípis ze dne 30. 6. 2023, zveřejněný v části B insolvenčního rejstříku jako dokument č. 53. K tomu dále uvádí, že insolvenční zákon (dále jen „IZ“) upravuje výši srážky z příjmů dlužníka pouze při způsobu řešení úpadku oddlužením (viz § 398 odst. 3 IZ a § 398b IZ); v případě konkursu obsahuje úpravu pouze v § 282 IZ. Soudu tedy není zřejmé, jak dlužník dospěl k závěru, že mu z příjmů ve výši 266 000 Kč z podnikatelské činnosti za rok 2020, o níž soud ani insolvenčního správce neinformoval (k tomu viz např. zprávu insolvenčního správce ze dne 16. 6. 2022, zveřejněnou v části B insolvenčního rejstříku jako dokument č. 38), má zůstat část ve výši 2/5. Soud má tedy za to, že dlužník by měl vydat do majetkové podstaty i částku 266 000 Kč, neboť v daném případě nebyly splněny podmínky stanovené v § 282 IZ.

Dle vaší předchozí odpovědi bych ale měl podle zákona mít nárok i pro konkurzu na nezabavitelnou částku.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

naše předchozí odpověd neobsahuje názor, že byste měl mít nárok na zabavitelnou částku ze svého příjmu z podnikání, resp. z částek, které jste poukázal na účet insolvenčního správce (soud navíc na tento příjem pohlíží jako na “zatajený příjem”). V odpovědi byl popsán postup, jak docílit přezkumu názoru soudu 1. stupně.

Do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, nebo konkurz, spadá tentýž majetek, který lze postihnout exekucí. V případě příjmu plynoucího z podnikání představuje částka, kterou je dlužník povinen vydat do majetkové podstaty, podíl ve výši 3/5 tohoto příjmu z podnikání. Na účet insolvenčního správce jste tak mohl poukázat pouze 3/5 toho příjmu z podnikání. Jedná-li se však o zatajený příjem, neplatí předchozí pravidlo, a do majetkové podstaty spadá celý tento příjem.