Nezabavitelná částka při konkurzu 2

Nezabavitelná částka při konkurzu 2

Dobrý den,

zasílám doplnění k Vaší odpovědi níže. Těch 266 000 nebyl zatajený příjem, jedná se o přiznaný příjem, který je uveden i v daňovém přiznání za rok 2020.

Odpověď:
Dobrý den,

naše předchozí odpověd neobsahuje názor, že byste měl mít nárok na zabavitelnou částku ze svého příjmu z podnikání, resp. z částek, které jste poukázal na účet insolvenčního správce (soud navíc na tento příjem pohlíží jako na “zatajený příjem”). V odpovědi byl popsán postup, jak docílit přezkumu názoru soudu 1. stupně.

Do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, nebo konkurz, spadá tentýž majetek, který lze postihnout exekucí. V případě příjmu plynoucího z podnikání představuje částka, kterou je dlužník povinen vydat do majetkové podstaty, podíl ve výši 3/5 tohoto příjmu z podnikání. Na účet insolvenčního správce jste tak mohl poukázat pouze 3/5 toho příjmu z podnikání. Jedná-li se však o zatajený příjem, neplatí předchozí pravidlo, a do majetkové podstaty spadá celý tento příjem.

Odpověď

Dobrý den,

to na naší odpovědi nic nemění. Mohl jste na účet insolvenčního správce poukázat pouze 3/5 toho příjmu z podnikání. Nyní, když znáte názor prvoinstančního soudu, že z toho příjmu z podnikání nemáte nárok na žádnou nezabavitelnou částku, je nepravděpodobné, že byste docílil vrácení nějaké částky. Jak byste měl/mohl postupovat, aby se o tom rozhodlo oficiálně, to bylo nastíněno v naší první odpovědi.