Nevěděla jsem o rozsudku OS kde mám zaplatit společnosti

Nevěděla jsem o rozsudku OS kde mám zaplatit společnosti

Dobrý den. V lednu nabyl právní moci list,že insolvence je ukončena. Dnes mi přišel rozsudek OS, kde společnost co mi půjčila, požaduje zaplatit více jak 23 tisíc + úroky. O rozsudku jsem nevěděla a je z roku 2016. Neměla jsem trv.pobyt, byla jsem hlášena na MÚ. Co mám dělat. Nikdy to neskončí? Mám plný inv.důchod,žiji přežívám. Prosím poraďte, řekněte co mám dělat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

soud Vám znovu doručuje rozhodnutí (rozsudek), které vydal před rozhodnutím o úpadku a které k okamžiku rozhodnutí o úpadku nebylo v právní moci (soud tak činí ze zákona). V rozsahu, ve kterém Vám rozsudek ukládá povinnost zaplatit věřiteli (žalobci) jeho pohledávku, představuje tato pohledávka tzv. naturální obligaci, což znamená, že věřiteli sice tato pohledávka po právu náleží, nemůže ji však vymáhat prostřednictvím exekutora. Rozsudek Vám dále pravděpodobně ukládá povinnost zaplatit věřiteli (žalobci) náhradu nákladů řízení. Na tuto pohledávku (pohledávka z titulu náhrady nákladů řízení) se osvobození od placení zbylých pohledávek v rámci insolvenčního řízení nevztahuje, protože se jedná o novou pohledávku (pohledávka vznikla/vznikne až právní mocí rozsudku). Tuto pohledávku (náhrada nákladů řízení) může věřitel vymáhat prostřednictvím exekutora. Proti celému rozsudku můžete podat odvolání, v němž můžete uvést, že navrhujete zrušení celého rozsudku a zastavení řízení z důvodu, že jste byla v rámci insolvenčního řízení osvobozena od placení i této pohledávky, neboť vznikla před rozhodnutím o Vašem úpadku, a proto se domníváte, že taková pohledávka nemůže být věřiteli (žalobci) přiznána. Odvolací soud pak rozhodne a vysvětlí, zda lze pohledávku věřiteli přiznat a zda ji lze vymáhat prostřednictvím exekutora či nikoliv.