Pohledávka v konkurzu

Pohledávka v konkurzu

Dobrý den,
jsem věřitelkou povedeného podvodníka-dlužníka již od roku 2010 .Byl odsouzen za podvod v trestním řízení.. V současné době probíhá již třetí insolvenční řízení -konkurzní řízení, kde má splácet pohledávky za nezaplacení dodaného materiálu a za podvodně vylákané finanční částky jako zálohy na zhotovení oken. Jak je možné, že mu bylo povoleno oddlužení, když byl soudně odsouzen za podvod.
A druhá moje otázka je:
Řádně přihlášenou pohledávku v roce 2018 /částka byla stanovena soudem, kde byl dlužník přítomen/ mě jí neuznal. Včera jsem obdržela Usnesení od Krajského soudu , že o tuto částku se má moje pohledávka za dlužníkem snížit. Žádně předvolání k soudu jsem neobdržela, jednalo se bez mojí přítomnosti. Jako důvod se uvádí, že jsem měla dát žalobu na neuznanou pohledávku. Připadá mě nelogické, když o věci již řádně rozhodl soud /bohužel k vyhlášené insolvenci dlužníka mě nestačil vyznačit účinnost/, abych na tu samou věc dávala znovu žalobu, kterou dlužník, jak již většina věřitelů má zkušenost neuzná. Je to jenom zatěžování soudu, aby rozhodl o věci již rozhodnuté. Toto jsem napsala Vrchnímu soudu v Praze, který se tímto mým sdělením vůbec nezabýval.
Domnívám se, že to,ale není důvod,aby byla moje pohledávka již dříve uznaná soudem, zpochybněna a dlužníkovi odpuštěna. Takto se přetěžují soudu.
Prosím poraďte, co v této situaci mám dělat,abych nepřišla o finanční částku ve výši cca 232 000 Kč. Jsem důchodkyně a je mě 70 let.

Děkuji za brzkou odpověď,abych se mohla ve stanovené lhůtě odvolat.

Odpověď

Dobrý den,

k Vaší první otázce – sama uvádíte, že na majetek dlužníka je vedeno konkurzní řízení, takže oddlužení mu povoleno nebylo.

Ke druhé otázce bez znalosti konkrétního případu pouze z Vašeho dotazu dovozuji, že Vámi přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení dlužníka byla na přezkumném jednání popřena. Předvolání k přezkumnému jednání  se věřitelům nedoručuje – pouze se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. Pokud jste se přezkumného jednání neúčastnila, měla jste být o popření pohledávky informována a zároveň poučena o  nutnosti podání incidenční žaloby. k pohledávce, která nebyla v insolvečním řízení zjištěna se nepřihlíží, i když v jiném řízení byla přiznána. Jestliže tuto povinnost insolvenční správce nesplnil, nemohla Vám uplynout lhůta k podání incidenční žaloby. Tuto skutečnost je třeba v odvolání uvést. Jestliže jste ale byla řádně poučena a žalobu nepodala, potom se k  Vaší pohledávce v insolvenčním řízení nebude přihlížet. Jak sama uvádíte, je na majetek dlužníka prohlášený konkurz. To znamená, že po jeho skončení dlužník nedostane osvobozující usnesení a vy budete moci ve vymáhání pohledávky pokračovat.