Neúčinnost doručení

Neúčinnost doručení

Dobrý den,
byla na mě zahájena insolvence na návrh věřitele, o které jsem se dozvěděl pozdě, tedy s prodlevou cca 2 měsíce od zahájení. Stav je stále rozhodnutí před úpadkem.
Ve věci jsou 2 usnesení:
1) místní nepříslušnost soudu
2) výzva k vyjádření se k návrhu

Chci se pokusit požádat o rozhodnutí o neúčinnosti doručení. Které z usnesení je třeba napadnout vzhledem ke lhůtám? Nejsem moc moudrý, co se v § 50d odst. 1 myslí termínem “…nebo mohl seznámit”.

V době, kdy už byl návrh podán, jsem navíc prodal firmu, ve které jsem měl 100 % podíl. Nyní mám obavy, že díky insolvenčnímu řízení by toto mohlo být anulováno. Firma byla bez majetku, tedy účetní hodnota nula. Jak postupovat?

Dále by mě zajímalo, jestli mám v tomto případě právo na právní zastoupení, které bude hrazeno z eventuálního konkurzu?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

opravným prostředkem lze napadnout obě Vámi uvedená rozhodnutí.

Pokud jde o neúčinnost doručení, lze tento institut využít, pokud písemnost byla doručena náhradním způsobem. Za důvod, pro který se adresát nemohl s doručovanou listinou seznámit je např. považována skutečnost, že se adresát v místě doručení trvale nezdržoval, pokud by se jednalo o přechodnou nepřítomnost, může být tímto důvodem např. pobyt ve zdravotnickém zařízení, apod. Při doručování do datové schránky by musela existovat překážka, která by mu bránila v přihlášení.

O přiznání bezplatného právního zástupce můžete požádat. Na jeho přidělení byste měl nárok, pokud budete splňovat podmínky pro osvobození od  placení soudních poplatků a jeho přiznání pro Vás bude nezbytné pro ochranu Vašich zájmů. Soud by na základě Vaší žádosti posuzoval, zda je  ustanovení zástupce pro ochranu Vašich zájmů ( např. namítání neexistence úpadku v případě věřitelského návrhu) nutné, proto je potřeba žádost náležitě odůvodnit.