Nesplatná pohledávka a insolvence

Nesplatná pohledávka a insolvence

Dobrý den, mám dotaz na nepřihlášenou pohledávku do insolvence která nebyla v době vyhlášení úpadku po splatnosti. Dnes mám insolvenci splacenou, čekám na rozhodnutí soudu o bezdlužnosti a zajímalo by mne jestli věřitel který onu nesplatnou pohledávku do insolvence nepřihlásil, může následně začít onu pohledávku vymáhat? Pohledávku jsem nesměl splácet abych neznevýhodnil ostatní věřitele.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

do insolvenčního řízení může věřitel přihlásit pohledávku, která vznikla před zahájením tohoto řízení a to bez ohledu na to, zda je to pohledávka splatná či nikoliv. Jestliže věřitel takovouto pohledávku do Vašeho řízení nepřihlásil a vy získáte osvobozující usnesení, vztahuje se toto usnesení i na pohledávku, kterou věřitel do řízení nepřihlásíl, ač tak učinit měl. Takže pokud by na Vás věřitel tuto pohledávku vymáhal, namítnete, že se jedná o pohledávku nevymahatelnou právě s ohledem na existenci osvobozujícího usnesení.

Výjimkou jsou pohledávky, na které se osvobozující usnesení nevztahuje a u nichž povinnost uhradit je trvá i po skončení oddlužení. To je pěněžitá trest  nebo jiná majetková sankce uložená v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením povinnosti, výživné ze zákona a pohledávky na náhradu škody způsobené na zdraví. Pohledávku tohoto typu by po Vás věřitel mohl vymáhat, pokud by v mezidobí nedošlo k jejímu promlčení.