Nesplacená pohledávka v rámci insolvenčního řízení

Nesplacená pohledávka v rámci insolvenčního řízení

Dobrý den, dne 7. 11. 2018 rozhodl příslušný soud usnesením o mém oddlužení. Po ukončení insolvenčního řízení a plném osvobození, stále probíhá exekuce na mou 1/3 domu se zajištěné pohledávky věřitele řádně přihlášenou v rámci insolvenčního řízení. Je tato exekuce oprávněná? Další dotaz se týká změny tohoto věřitele, v rámci insolvenčního řízení, původní věřitel převedl svou pohledávku na nového nabyvatele pohledávky, ale tento v rámci vedené exekuce nevystupuje, ale je to stále původní vlastník pohledávky. Prosím o radu jak postupovat. Byla již vydána dražební vyhláška nemovité věci, kde se navíc exekutor domáhá podstatně vyšší částky, než ta která byla přihlášena v rámci insolvenčního řízení. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Vámi popisovaný postup věřitele při vymáhání zajištěné pohledávky je oprávněný. Jestliže pohledávka zajištěného věřitele byla v oddlužení zjištěna a v průběhu oddlužení nedošlo k jejímu zaplacení z prodeje majetku, který k zajištění slouží, zajištěnému věřiteli i po skončení oddlužení zajištění pohledávky trvá a může pokračovat v jejím vymáhání. Z uvedeného je zřejmé, že pokračování exekuce formou zpeněžení zajištěného majetku je oprávněné. Vymáhaná pohledávka jako celek bude navýšena o náklady exekuce.