Nesouhlas věřitele

Nesouhlas věřitele

Dobrý den, chtěl bych se informovat, zda jako nezajištěný věřitel, mohu nesouhlasit s oddlužením, insolvencí dlužníka? Dlužník je schopen za 5 let uhradit sotva 1% dluhu. Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

jako nezajištěný věřitel můžete podat námitky proti povolenému oddlužení pouze v případě, že jste hlasoval o přijetí způsobu oddlužení. V námitkách můžete uplatňovat skutečnosti, které by odůvodńovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Samotná nízká míra uspokojení nemusí být důvodem  pro neschválení oddlužení. V úvahu by dle mého názoru přicházela ve spojení s nepoctivým záměrem dlužníka, popř.  pokud by dosavadní průběh řízení dokládal lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Námitky musí být oprávněnou osobou podány ve lhůtě  dle ust. § 403 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb.