Nepřiznaný závazek

Nepřiznaný závazek

Dobrý den, mám schválenou insolvenci od října 2021. Vzhledem k tomu, že jsem měl více dluhů neúmyslně jsem v návrhu na oddlužení neuvedl jeden závazek starý 20 let. Věřitel nevěděl, že jsem podal žádost o oddlužení. Může po mě po skončení insolvence požadovat splacení dluhu popřípadě předat exekutorovi. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

od 1.6.2019 není dlužník povinen přikládat k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení seznam svých závazků, nýbrž stačí, označí-li v insolvenčním návrhu alespoň dva věřitele a specifikuje-li jejich pohledávky a prokáže-li tyto pohledávky příslušnými listinami. Dlužník není (nikdy nebyl) povinen informovat své věřitele o podaném insolvenčním návrhu. Věřitelé tak musí sami ziistit, že jejich dlužník podal insolvenční návrh, a podat přihlášku své pohledávky do jeho insolvenčního řízení. Věřitel, který si svoji pohledávku včas nepřihlásil, přichází o její právní vymahatelnost. Po zahájení insolvenčního řízení nemůže takový věřitel podat žalobu, po rozhodnutí o úpadku soud nemůže nařídit exekuci, zahájená exekuce se přerušuje ke dni rozhodnutí o úpadku a po skončení insolvenčního řízení dochází k jejímu zastavení, osvobodil-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek, a po skončení insolvenčního řízení nemůže být nařízena exekuce pro pohledávku, kterou si měl věřitel přihlásit do insolvenčního řízení, protože osvobození od placení zbylých pohledávek se vztahuje i na věřitele, který si nepřihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení, ačkoliv tak učinit měl.