Nepřihlásily se věřitelé

Nepřihlásily se věřitelé

Dobrý den,už pomalu rok mam schválenou insolvenci,žádný věřitel se nepřihlásil,jeden prodal svojí pohledávku zahraničnímu věřiteli,i tak se zatím nepřihlásil,správce mi řekl,že soud špatně určil pro daného veritele termín,prý ho oslovil v lednu a teď ma čas do konce dubna se přihlásit.Celé to trvá několik měsíců,je to v pořádku?

Odpověď

Dobrý den,

pokud by se nepřihlásil žádný věřitel, soud by řízení zastavil a nedošlo by tak ke schválení oddlužení. Předpokládám tedy, že Vám soud oddlužení zatím jen povolil (oddlužení se nejdříve povoluje, poté se přihlašují věřitelé a poté soud oddlužení schvaluje a rozhoduje o formě oddlužení – zpeněžení majetkové podstaty, nebo plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty). Pokud došlo k postoupení (prodeji) pohledávky zahraničnímu věřiteli před uplynutím lhůty pro přihlášení pohledávky tuzemských věřitelů (tj. 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku), má zahraniční věřitel lhůtu na přihlášení své pohledávky 2 měsíce od okamžiku, kdy mu soud doručil oznámení o zahájení insolvenčního řízení v ČR. Jestliže došlo k postoupení pohledávky po uplynutí 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku, k případné přihlášce zahraničního věřitele by insolvenční soud neměl přihlížet, resp. by ji měl odmítnout pro opožděnost. Promešká-li český věřitel lhůtu pro přihlášení své pohledávky, nemůže to zhojit tím, že pohledávku postoupí zahraničnímu věřiteli.