Nepřihlášená pohledávka

Nepřihlášená pohledávka

Dobrý den, Musela jsem zažádat o oddlužení,5.9.2019 byla má żádost odeslána k soudu.Můj bývalý manžel mi dluží 150000,-Kč,bohužel je od r.2016 v insolvenci,v té době jsme spolu žili,ale on to u soudu neuvedl ,což jsem se dozvěděla až v loňském roce a když do insolvence vstupoval,přesvědčil mě,že není nutné abych se jako věřitel přihlásila.V loňském roce se odstěhoval a když jsem to nahlásila jeho ins.správci nic se neděloPři mé žádosti mi tento dotaz nebyl zodpovězen. Děkuji za odpověď

Odpověď

Pokud jste nepřihlásila svoji pohledávku do insolvenčního řízení Vašeho exmanžela, tak jste, bohužel, přišla o její právní vymahatelnost a ani po skončení insolvenčního řízení Vašeho exmanžela ji nebudete moci právně vymáhat (soudně a exekučně). Můžete zkusit podat k soudu v rámci jeho řízení návrh na zrušení oddlužení pro nepoctivý záměr. V návrhu byste měla uvést, že Váš manžel sleduje podáním insolvenčního návrhu nepoctivý záměr, když se Vás snažil poškodit tím, že do seznamu závazků neuvedl dluh, který má vůči Vám, přičemž si tohoto dluhu musel být vědom, a proto navrhujete, aby bylo jeho oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr. K tomuto návrhu byste měla předložit listinu, z níž vyplývá závazek Vašeho exmanžela zaplatit Vám onu částku 150 000 Kč. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, zruší Vašemu exmanželovi oddlužení a insolvenční řízení zastaví. Poté byste mohla svoji pohledávku právně vymáhat. Nemáte-li však tuto pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím, příp. nepodepsal-li Vám exmanžel uznání závazku, může být Vaše pohledávka již promlčena (pohledávka se promlčí, neuplatní-li ji věřitel u soudu do 3 let od její splatnosti).