Nepoctivý záměr při o insolvenci

Nepoctivý záměr při o insolvenci

Dobrý den zajímalo by mě co je to nepoctivý záměr,co to charakterizuje například když se zamitne navh k insolvenci z nepoctivého záměru.dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

nepoctivý záměr nemá jasně definovaný právní rámec (zákon jasně neříká, co je nepoctivý záměr). Obecně se za nepoctivý záměr považuje takové jednání dlužníka, které vede k poškození věřitelů a k nižšímu uspokojení jejich pohledávek. Za takové jednání se může považovat např. úmyslné předlužení, kdy si dlužník vezme vysoké úvěry s cílem je nesplatit v plné výši, nýbrž využít (resp. zneužít) insolvenční zákon, konkrétně oddlužení (a splatit jen zlomek získané částky), nebo tzv. “uklizení” či zatajení majetku, aby tento nemohl být použit pro úhradu dlužníkových závazků, anebo nepřiznání/zatajení některého příjmu. Za nepoctivý záměr lze také považovat získání peněžních prostředků (úvěrů a půjček) podvodným jednáním, zejm. uvedením nepravdivých údajů či předložením falešných dokumentů. Každý soudce posuzuje nepoctivý záměr podle svého uvážení. Jeho případné rozhodnutí o nepoctivém záměru může přezkoumat nadřízený (odvolací) soud na základě odvolání podaného dlužníkem.