Neplnění insolvenční povinnosti

Neplnění insolvenční povinnosti

Dobrý den, bývalá manželka je v insolvenci a nijak si neláme hlavu s plněním podminek po schválení oddlužení. Dluh cca 60000 na výživném. Práci nemá 5 měsíc a zda se mi ,že si ji nehledá. Insolvenční správce mě pouze odkazuje na její vyjádření, že si ji intenzivně hledá. Dá se proti tomuto přístupu nějak účinně postupovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

můžete písemně požádat insolvenční soud o prošetření, jak vynakládá veškeré úsilí k naleznutí nového zdroje příjmu. Povinnou přílohou návrhu je čestné prohlášení, kde dlužník prohlašuje, cituji :

dlužník čestně prohlašuje, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

Soud může uložit dlužnici, aby se k danému vyjádřila a vysvětlila či doložila, jak úsilí vynakládá. Jestliže si dlužník své povinnosti neplní, soud pravděpodobně oddlužení zruší.