Neplacení výplaty

Neplacení výplaty

Dobrý den, rád bych se zeptal,co mám udělat, když mi můj zaměstnavatel dluží výplatu už od měsíce září a vypadá to, že nezaplatí ani za říjen.Děkuji Mareček

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám zaměstnavatel nezaplatí/nedoplatí mzdu za září nejpozději do 30.11.2020, může Vám ji (i mzdu za říjen) nahradit úřad práce, ale pouze za předpokladu, že mu předložíte usnesení insolvenčního soudu o tom, že se nepřihlíží k Vámi podanému insolvenčnímu návrhu na zaměstnavatele. Abyste získal toto usnesení, musel byste na podat na svého zaměstnavatele insolvenční návrh. V insolvenčním návrhu byste musel kromě své pohledávky z titulu nevyplacené mzdy uvést další osobu, které Váš zaměstnavatel dluží peníze déle než 30 dnů po splatnosti jeho pohledávky. Takovou osobou může být např. další zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nezaplatil mzdu. Insolvenční návrh se podává u krajského soudu podle sídla zaměstnavatele (v případě Prahy se návrh podává k Městskému soudu v Praze). V insolvenčním návrhu je třeba uvést název a adresu soudu, kterému návrh adresujete, dále je třeba označit dlužníka (zaměstnavatele) názvem, IČ a sídlem, a sebe jako navrhovatele jménem, příjmením, dat. nar. a bydlištěm a dále je třeba uvést nadpis “Insolvenční návrh na zaměstnavatele”. V návrhu uvedete, že Vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu za měsíc září ve výši XXX Kč a mzdu za měsíc říjen ve výši XXX Kč. Dále musíte označit dalšího věřitele jménem, příjmením, dat. nar. a bydlištěm a uvést, že mu dlužník nevyplatil mzdu za ten a ten měsíc v té a té výši. Nakonec napíšete, že se domníváte, že je dlužník v úpadku a že navrhujete, aby soud na majetek dlužníka prohlásil konkurz. Pak už jen uvedete místo a datum podpisu, návrh podepíšete a podpis si necháte úředně ověřit. K insolvenčnímu návrhu přiložíte pracovní smlouvu a výplatní pásky, pokud je máte. Insolvenční návrh se podává u soudu ve dvojím vyhotovení. Soud následně vydá usnesení, kterým rozhodne, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží (z důvody zákonem dané ochrany před věřiteli), a s tímto usnesením půjdete na úřad práce požádat o náhradu nevyplacené mzdy.