neplacení nájmu+služeb

neplacení nájmu+služeb

Dobrý den, mohu se prosím zeptat jaké možnosti má pronajímatel v případě, že nájemník je v insolvenci (od 8/2020), nájemní smlouva mu běží od 3/2020 a přestal platit nájem i služby od 6/2020?
Pronajímatel není asi novým věřitelem a nemůže se dožadovat ukončení oddlužení?? Má pro pronajímatele nějaký význam obrátit se na insolvenčního správce a sdělit mu, že dlužník neplní své závazky (úhrady nájmů+služeb)?

Jak může pronajímatel danou věc nejlépe řešit, aby došlo k úhradě dluhu? Pronajímatel se v poskytnuté lhůtě věřitelům nepřihlásil. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotazu ohledně dluhu na nájmu a možností pronajímatele je nutné rozdělit na dvě roviny. První se týká dluhu na nájmu za období před povolením oddlužení. Tento dluh měl být přihlášený do oddlužení a pokud se tak nestalo, nebude na něj v oddlužení nic hrazeno a ani není možné ho  vymáhat soudně. Do druhé patří dluhy vniklé po povolení oddlužení jsou  to tzv. nové dluhy, které má nájemce Vám hradit mimo probíhající oddlužení a pokud je hradit nebude, můžete po nájemci vymáhat soudně . Jestliže by nájemce tyto nové závazky neplatil a došlo by k jejich vymáhání v rámci exekučního řízení, byly by tato skutečnost důvodem pro zrušení schváleného oddlužení nájemce. Pokud by došlo ke zrušení oddlužení, bylo by možné soudem začít vymáhat i dluh vzniklý před rozhodnutím o úpadku. Domnívám se, že hrozba a riziko zrušení povoleného či schváleného oddlužení by pro nájemce – dlužníka mělo být dostatečným motivem pro to, aby svoje dluhy začal splácet.