neplacení nájmu

neplacení nájmu

Dobrý den,
letos mi byla ukončena insolvence schválením oddlužení. Může mi být toto oddlužení zrušeno z důvodu nezaplacení nájmu, poplatků za psa, poplatků za odpady nebo nezaplacením poplatku za energie? Děkuji za odpověď a přeji hezký den…

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám již bylo vydáno osvobozující usnesení, soud by Vám osvobození odejmout pouze v případě, že za a)  na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku a za b) Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.

Jestliže “pouze” nehradíte měsíční platby, odejmutí a zánik osvobození by Vám hrozit nemělo. Nový návrh na povolení oddlužení ale můžete podat až po deseti letech od osvobození.