Neoprávněná úhrada od osoby, která je v insolvenci

Neoprávněná úhrada od osoby, která je v insolvenci

Dobrý den. Dlužník zaplatil částku 100.000 Kč z dlužné částky 300.000 Kč. Následně odmítl zaplatiti zbytek tzn. 200.000 Kč. Když se věc začala řešit možností občanskoprávního sporu o náhradu škody, tak bylo zjištěno, že dlužník v době kdy 100.000 Kč zaplatil, již byl v insolvenci a tuto úhradu nesměl vůbec provést bez vědomí ins. správce. Musel bych nyní těch 100.000 Kč vrátit insolvenčnímu správci, když jsem v době kdy mi dlužník peníze zaplatil o těchto skutečnostech vůbec nevěděl a peníze jsem již utratil? Mohou být tyto finanční prostředky po mne vymáhány ze strany ins. správce nyní? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

neúčinným právním úkonem dlužníka, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, je takový úkon, jímž zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Tím, že Vám dlužník zaplatil část dluhu, Vás zvýhodnil na úkor ostatních věřitelů. Insolvenční správce tak po Vás může požadovat navrácení částky, kterou jste od dlužníka obdržel. Do jednoho roku od okamžiku, kdy bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o úpadku, na Vás může insolvenční správce podat tzv. odpůrčí žalobu, jíž se bude domáhat vydání rozhodnutí, že jste povinen vydat do majetkové podstaty částku, kterou jste obdržel od dlužníka. Pokud insolvenční správce nepodá odpůrčí žalobu ve stanovené lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.