Návštěva insolvenčního správce

Návštěva insolvenčního správce

Dobrý den, zajímá nás kdy nás navštíví insolvenční správce. Nyní je naše oddlužení ve stavu – Před rozhodnutím o úpadku. A věřitelé se mají přihlásit. Insolvenční správce nás navštíví již teď nebo až bude v měřená splátka. A zda se předem ohlásí. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

V současném stadiu řízení nemáte správce zatím ustanoveného. K ustanovení insolvečního správce dojde zároveň s rozhodnutím o úpadku.  Správci zákon stanoví lhůtu pro předložení zprávy pro  oddlužení soudu, a to do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. S touto zprávou správce předokládá soudu i soupis majetkové podstaty dlužníka. Vaše schůzka se správcem tedy proběhne v období ode dne jeho ustanovení do zpracování  zprávy pro oddlužení, resp. soupisu majetkové podstaty. Protože jste povinen umožnit správci přístup na všechna místa, kde má majetek, který náleží do majetkové podstaty, bude  o termínu prohlídky předem vyrozuměn.