Návštěva insolvenčního správce

Návštěva insolvenčního správce

Dobrý den,
V květnu nás má navštívit insolvenční správce z důvodu insolvence manželky. Jaké věci sepisuje správce? Jak je to s autem stáří 20 l psaný na manžela? Když jsou starší spotřební věci (stáří cca 10l ) s dokladem psaný na manžela, také jdou do soupisu?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce (IS) sestavuje soupis majetku dlužníka. IS sepisuje i majetek tvoří společné jmění manželů (tj. věci, které byly pořízeny za doby trvání manželství bez ohledu na to, na koho je konkrétní věc napsán). Probíhá-li insolvenční řízení pouze proti jednomu z manželů, IS musí vypořádat společné jmění manželů (SJM) obdobně jako při rozvodu. Převyšuje-li hodnota závazků hodnotu majetku dlužníka včetně majetku tvořícího SJM, spadá celý majetek do majetkové podstaty dlužníka a druhému manželovi vzniká právo na zaplacení vypořádacího podílu. Věci staré (opotřebené) či věci zanedbatelné hodnoty IS nesepisuje, anebo je sepisuje, ale posléze je buď ze soupisu vyškrtne, nebo sdělí soudu, že je neekonomické zabývat se jejich prodejem.