Návštěva insolvenčního správce

Návštěva insolvenčního správce

Dobrý den, jsem v insolvenčním řízení a to ve fázi povoleno a čekám na schválení. Jde o to, že bydlím s přítelkyní a dcerou u jejich rodičů. Většinu vybavení zařizovali její rodiče a něco je z bytu co jsme bydleli před tím a to si kupovala přítelkyně. Moje tady není prakticky nic až na moje starší kolo, starší notebook, brusle. Jo a na postel jsem přidával peníze. Pračku dostala od rodičů starší co měla a sušičku k narozeninám od rodičů. Tv kupovala sama. Může správce zabavit věci které mi nepatří? Mám zde sice trvalý pobyt, ale pokud to dojde do zabavování jejich věcí, tak mám obavu, že dlouho mít nebudu a její rodiče mě vyhodí. Díky

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení není exekuční řízení. Insolvenční správce v místě bydliště pouze zjistí, zda skutečnost odpovídá informacím v seznamu majetku, běžné vybavení domácnosti se v oddlužení nezpeněžuje ani nijak nepostihuje. Do soupisu majetku ale může sepsat insolvenční správce Vaše kolo i notebook, jestliže tyto věci nepotřebujete k práci nebo k cestě do zaměstnání a to pouze v případě, že z výtěžku prodeje mohou být uspokojeni věřitelé. 

Zahrne-li  přesto správce do soupisu majetku dlužníka i majetek jiných osob, písemně tyto osoby vyrozumí. Vyrozumí je o důvodech pro zahrnutí sporného majetku do soupisu majetku dlužníka a zejména o tom, že se mohou bránit podáním žaloby o vyloučení či vynětí majetku ze soupisu.

Žalobu na vyloučení majetku ze soupisu je jiná osoba povinna podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržela vyrozumění od správce. Nevyužije-li této možnosti, platí, že majetek do soupisu patří. Znova ale opakuji, že se běžné vybavení domácnosti do soupisu majetku neuvádí.