Návrh na zrušení oddlužení

Návrh na zrušení oddlužení

Dobrý den, již 2 roky splácím insolvenci. V letošním roce jsem byl uznán vinným z přečinu úvěrového podvodu. (orazítkoval jsem potvrzení o příjmu třetí osobě, která si vzala úvěr). Soud mi neurčil žádnou náhradu škody vůči této bance. Úvěr nebyl na moji osobu a já jsem z něj neměl žádný prospěch. Pouze jsem potvrdil příjem. Poškozená banka na mě u KS podala návrh na zrušení mého oddlužení. V návrhu uvedla, že rozsudkem jsem byl uznán vinným z přečinu úvěrového podvodu. S ohledem na schválené oddlužení poškozenému nemohl být v trestním řízení přiznán nárok na
náhradu škody, poškozený se nemůže účinně domáhat svých nároků. Kromě toho z dokumentů zveřejněných v ISIR je zřejmé, že míra uspokojení přihlášených věřitelů bude pouze minimální.
Chtěl jsem se zeptat, zda může na základě tohoto soud zrušit mé povolené oddlužení? Dnes mi přišlo v této věci nařízené jednání u KS. Jak mám prosím postupovat, ať mi není oddlužení zrušeno. Děkuji moc za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

jak postupovat, aby nedošlo ke zrušení Vašeho oddlužení, na to nelze jednoduše odpovědět. Domnívám se, že by celou záležitost vyřešilo, kdybyste poškozené bance nahradil škodu (např. formou splátkového kalendáře), kterou si vyčíslí. Pokud poškozená banka sdělí/potvrdí insolvenčnímu soudu, že došlo k zaplacení vzniklé škody nebo k dohodě na jejím zaplacení, bude to insolvenční soud brát jako Vaši “polehčující” okolnost a oddlužení Vám podle mého názoru nezruší. Nedojde-li k zaplacení vzniklé škody nebo k dohodě na jejím zaplacení, bude muset insolvenční soud rozhodnout, zda je skutečnost, že jste byl v trestním řízení odsouzen za přečin úvěrového podvodu, důvodem ke zrušení schváleného oddlužení. Obecně platí, že soud zruší schválené oddlužení v případě, že a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani miminální zákonnou splátku (tj. částka 2 178 Kč + příp. výživné), anebo d) zrušení oddlužení navrhne dlužník. Žádný z těchto důvodů však u Vás nenastal. Soud může dále schválené oddlužení zrušit, vyjdou-li najevo skutečnosti, z nichž lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka. Zda soud označí Vaše odsouzení za přečin úvěrového podvodu za nepoctivý záměr, to je otázka. Můj osobní názor je, že taková skutečnost na nepoctivý záměr neukazuje, zvláště když jste úvěr nečerpal Vy ale třetí osoba. Osobně se tedy domnívám, že by Vám soud oddlužení zrušit neměl, ani kdybyste se s poškozenou bankou nedohodl na způsobu zaplacení vzniklé škody. Soud však může rozhodnout zcela opačně. Nezbývá tedy než počkat, jak soud celou situaci posoudí.