Návrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce

Dobrý den, moc bych vás chtěl požádat o radu, protože si už opravdu nevím rady. V roce 2014 jsem podal návrh na povolení oddlužení. a návrh mi byl schválen. V té době jsem dědil ideální polovinu bytu, jejíž hodnota byla 700.000 Kč. Protože bratr souhlasil s prodejem bytu, informoval jsem insolvenčního správce a peníze z mé ideální poloviny pak použil k oddlužení. Co se týkalo přednostních pohledávek, uvedl jsem dluh na výživném na mou tehdy ještě nezletilou dceru (roč. 1998). Jak jsem i uvedl, přesnou výši dluhu jsem neznal. Insolvence skončila a já dne 28.7. 2016 u IS podal návrh na osvobození pohledávek. (dle pokynu ins. správce). Dne 29.7. 2016 IS vydal usnesení, kde “Dlužník se osvobozuje od placení pohledávek věřitelů” – “kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit ” Usnesení nabylo právní moci dne 30.7. 2016. Můj problém spočívá v tom, že bývalá přítelkyně a matka naší dcery, ani soudní exekutor se s dluhem na výživném do insolvenčního řízení nepřihlásily. Bohužel v současné době mám stále exekuci na invalidní důchod a nevím, jak se tohoto problému zbavit. Podle mého názoru se jedná o porušení insolvenčního zákona. Neboť ani paní Dušková, ani soudní vykonavatel, přednostní pohledávku do insolvenčního řízení řádně nepřihlásily. Nechápu tedy, jak může být tato pohledávka nyní zpětně a exekučně vymáhána. Velice vás prosím, jak dále postupovat a jestli vůbec nějaké možnosti jsou. Velice vám děkuji.

Odpověď

Doporučuji podat návrh na zastavení exekuce s tím, že se jedná o pohledávku, které měla být v řízení uplatněna a  na kterou se vztahuje osvobozující usnesení. Doporučuji uvést, že Vaše insolvenční řízení bylo zahájené  před účinností novely insolvenčního zákona a odkázat na přechodná ustanovení. Osvobozující usnesení k návrhu přiložte.