Našetřené peníze v době před začátkem insolvence

Našetřené peníze v době před začátkem insolvence

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda peníze které jsem našetřil v době mezi podáním insolvenčního návrhu a přidělením ins. správce mi zůstanou a nebo budou použity na úhradu dluhu.

Děkuji za informaci

Odpověď

Dobrý den,

do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl  až v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. Jestliže jste tedy naspořil finanční obnos od zahájení insolvenčního řízení do schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkovém podstaty, měl byste tuto částku vydat insolvenčnímu správci. Jestliže se ale jedná o hotovost v nižších částkách, která podstatně nemění skladbu majetkové podstaty, částku si ponechejte ( neuvádíte, o jakou částku se jedná ). Po povolení oddlužení věc konzultujte s Vaším insolvenčním správcem.