Námitky proti oddlužení

Námitky proti oddlužení

Dobrý den, Oddlužení mi bylo povoleno, ještě není schváleno, čeká se na schůzi věřitelů. Nyní jeden z věřitelů podal námitku proti povolení oddlužení, pro nepoctivý záměr.
Byla jsem v dluhové spirále, splácela půjčky půjčkami. Měsíc a půl před podáním ins. návrhu jsem stejně jako každý měsíc řešila, jak opět splatím půjčky. Nechtěla jsem jít do insolvence, ale neměla jsem jinou možnost.
Zruší mi oddlužení?

Odpověď

Dobrý den,

bude záležet na posouzení soudu. Ten bude muset o námitkách věřitele rozhodnout, přičemž bude brát v úvahu všechny relevantní skutečnosti. Nezbývá tedy než vyčkat na rozhodnutí soudu. K námitkám věřitele se ale můžete vyjádřit. Představuje-li pohledávka daného věřitele bagatelní částku v porovnání s celkovým dluhem, není příliš pravděpodobné, že by soud oddlužení neschválil.