Nákup věci od osoby v insolvecni

Nákup věci od osoby v insolvecni

Dobrý den, na bazaru jsem si našla použitý snowboard na prodej, když jsem si prodávající ověřila v insolvenčním rejstříku, tak jsem zjistila, že je v insolvenci. Je tako koupě bezpečná nemůže se stát, že někdo příjde a danou věc mi zabaví a zaplacené peníze mi nikdo nevrátí z důodu, že je prodávající v insolvenci (již od r. 2018)?

Odpověď

Dobrý den,

pokud ten snowboard vlastnil prodávající (dlužník) v okamžiku podání insolvenčního návrhu a tento snowboard uvedl v seznamu svého majetku a jako způsob oddlužení bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, pak může dlužník se svým majetkem libovolně nakládat (může ho tedy i prodat). Jestliže tento snowboard dlužník vlastnil v okamžiku podání insolvenčního návrhu, ale neuvedl jej v seznamu svého majetku, mohla by se kupní smlouva považovat za neplatný právní úkon, protože dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci majetek, který neuvedl v seznamu majetku (stejně tak je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci věc, kterou dostal darem). Těžko ale asi některý z věřitelů nebo insolvenční správce zjistí, že dlužník prodal věc, kterou neuvedl v seznamu majetku (takový “obchod” se nikde neeviduje). A i kdyby to zjistil, hodnota toho snowboardu asi nebude tak vysoká, aby stálo za to domáhat se neplatnosti kupní smlouvy. Není tedy pravděpodobné, že byste ten snowboard musela vydat insolvenčnímu správci.