Náklady exekuce

Náklady exekuce

Dobrý den, ins.soud mi povolil oddlužení na základě návrhu, kde byl jeden věřitel společnost a druhým věřitelem byl exekutor, který pohledávku společnosti vymáhá a vymohl cca 100.000 Kč. Věřitel můj úpadek rozporoval, že náklady exekuce jsou příslušenství a tudíž soud neměl povolit oddlužení. Je to 3 měsíce a nic se neděje, pouze platím insolvenčnímu správci. Jak může tato situace dopadnout? Pokud soud schválí splátkový kalendář, může se věřitel proti tomuto rozhodnutí odvolat? Prosím o radu, jak postupovat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

soud zkoumá zda je dlužník v úpadku před tím, než úpadek prohlásí a povolí oddlužení. Exekutorský úřad Vaším věřitelem je v případě, že odměna a náklady nejsou v průběhu exekuce hrazeny, vydal-li exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, který uhrazen nebyl. K návrhu na povolení oddlužení jste musela doklad o existenci závazku vůči exekutorskému úřadu doložit. Tvrzení věřitele, že náklady exekuce jsou příslušenství jeho pohledávky není pravdivé.