Nájem a insolvence

Nájem a insolvence

Přeji dobrý den.
Můj dotaz se týká vzniku nájemní smlouvy před zahájením insolvence. Může mít vliv na snížení výše splátek? Může být smlouva zneplatněna/ukončena, když nájemce (dlužník) pobírá pouze minimální mzdu a nájem je ve výši 3/4 čistého příjmu? Děkuji moc za odpověď.
Krásný den

Odpověď

Dobrý den,

pokud hradíte řádně nájem nemůže být nájemní smlouva z důvodu insolvence ukončena.Snížení nájemného je věco dohody mezi nájemcem a pronajímatelem, zákonný nárok na snížení nájmu není.Jestliže máte nájem ve výši 3/4 čistého příjmu, obraťte se na příslušný úřad práce se žádostí o příspěvek na bydlení popř. doplatek na bydlení. Upozorňuji, že náro kna příspěvek na bydlení/doplatek na bydlení se vypočítává z čistého příjmu nikolv z nezabavitelné částky.

Z důvodu koronavirové pandemie existuje možnost odkladu plateb nájemného v období od 12.03.2020 do 31.07.2020. O odklad je majitele požádat a záreóveň je potřeba obrátit se na příslušný úřad práce. Důvod pro odklad musí být v pandemii, nikoliv v insolvenci. Odložené nájmy je potom potřeba uhradit do 31.12.2020. Odklad se netýká  plateb za služby a energie, ty musí být hrazeny řádně.