náhrada za ztížení společenského uplatnění

náhrada za ztížení společenského uplatnění

Lze zahrnout při insolvenci do majetkové podstaty též náhradu na ztížení společenského uplatnění nebo se jedná o osobnostní právo jako u bolestného? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ztížení společenského uplatnění se může projevit ve sféře rodinného, kulturního, společenského, sportovního či profesního života. Pokud se projeví ve sféře profesního života, představuje náhrada kompenzaci příjmů do budoucna. V takovém případě by podle mého názoru poměrná část náhrady připadající  na ztížení společenského života v profesní oblasti po dobu trvání splátkového kalendáře  měla do oddlužení patřit.