Náhrada ušlé mzdy v insolvenci

Náhrada ušlé mzdy v insolvenci

Dobrý den, prosím ujasnit, jak to je s náhradou ušlé mzdy v insolvenci z důvodu dopravní nehody ( nikoliv v pracovním režimu ) a kolik si ponechá insolvenční správce. Konkrétně mám nyní dostat od pojistovny náhradu ušlé mzdy ve výši 289 000Kc, jsem v důchodu a z něj mi srazí insolvenční správce cca 2400Kc měsíčně . Někde jsem zaznamenal, že z takovéto náhrady mzdy se cosi vypočítává pro správce a něco zůstane dlužníkovi, můžete mi to prosím upřesnit ?

A ještě jeden dotaz, po cca 1 a 1/2 roce léčení mi zaměstnavatel navrhnul ukončit prac. poměr ( stále jsem byl ještě jsem v léčení) navrhl ukončení dohodu, kterou jsem tedy stvrdil. Nyní mi právník sdělíl, že kvůli skončení pracovního poměru dohodou a ne nikoliv z důvodu zdravotních, tak že nemám už nárok na náhradu ušlé mzdy po datu ukončení prac. poměru .

Předem moc děkuji za radu. M.

Odpověď

Dobrý den,

povinností dlužníka po schválení oddlužení mimo jiné je, vydat insolvenčnímu správci i mimořédné příjmy.

Podle insolvenčního zákona se “za mimořádný příjem nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.”

Domnívám se, že do této kategorie pojištění pracovní neschopnosti nespadá. Je tedy možné, že peníze připadnou do oddlužení.

Z tohoto důvodu je nutné správci pojistné plnění ohlásit. Správce by měl potom plnění rozpočítat na jednotlivé měsíce v  období, za které bylo poskytnuto a nepostižitelnou částku vypočítat ze součtu důchodu, popř. nemocenské  a pojistného plnění v každém konkrétním měsíci.  Tím bude  zjištěna nová výše nepostižitelné částky a nová výše srážky do oddlužení. Navýšení nepostižitelné čátky by mělo zůstat vám, částka připadající na navýšení splátky by měla býtodvedena do oddlužení.

Trvání popř. ukončení nároku na pojistné plnění je nutné posoudit podle uzavřené smlouvy.