Nabytí právní moci

Nabytí právní moci

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, pokud soud vydal usnesení o splnění oddlužení k datum 9.9.2020, usnesení mi bylo doručeno domů 18.8.2020, kdy prosím nabyde právní moci? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pro nabytí právní moci usnesení o schválení oddlužení je rozhodné, zda proti tomuto usnesení je možné podat odvolání. Pokud ano, nabude usnesení právní moci buď marným uplynutím lhůty pro podání odvolání, nebo v případě, že by bylo podáno odvolání, až právní mocí rozhodnutí o odvolání. Jestliže není odvolání proti usnesení přípustné, nabude usnesení právní moci doručením. Pouze upozorňuji, že účinky schválení oddlužení nastávají již okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvečním rejstříku.