Možnost vyjmutí majetku ze zpeněžení

Možnost vyjmutí majetku ze zpeněžení

Dobrý den, pokud jde člověk do insolvence a má auto. S autem se dopravuje do práce 15 km od místa bydliště a pracuje v nepřetržitém provozu včetně svátku a vánoc. To znamená, že ne vždy tam jede MHD. Mohou mi auto nechat?

Odpověď

Oddlužení se provede buď prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem se zpeněžením majetku. Vždy je tedy v oddlužení ohrožen jakýkoliv hodnotnější majetek. O tom, který majetek je vhodný k postižení, resp. prodeji a získání výtěžku pro věřitele bude rozhodovat insolvenční správce. Ten může zhodnotit, zda ve Vašem bydlišti je na místo vlastního auta dostatečná alternativa v podobě např. MHD. Je tedy vždy individuální otázkou, zda bude vozidlo zpeněženo či ne. Mimo jiné, záleží i na jeho hodnotě.