Minimální náklady exekuce

Minimální náklady exekuce

Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s přihlašováním nákládů a odměny exekutora do insolvence ? Nejsem si jistý, jestli to chápu dobře, že maximální možná výše nákladů a odměny, kterou může exekutor přihlásit do insolvence je 7865,-Kč, pokud vymůže alespoň část..? Může si exekutor přihlásit odměnu a náklady i v případě, že nevymohl vůbec nic ? A je pravda, že bez vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce si exekutor nemůže náklady do ins. přihlásit? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

V klasickém exekučním řízení náleží exekutorovi odměna jen z vymožené částky, ale v případě insolvenčního řízení se „tolerují“ (uznávají) tzv. minimální náklady exekuce, i když exekutor nic nevymohl. Tyto náklady představují (minimální) odměnu exekutora ve výši 3 000 Kč (u novějších exekucí jen 2 000 Kč) a paušální náhradu hotových výdajů ve výši 3 500 Kč. Je-li exekutor plátcem DPH, navyšují se tyto položky o příslušnou částku DPH. K uplatnění (přihlášení) těchto minimálních nákladů není nezbytně nutné, aby exekutor vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce, neboť tyto minimální náklady vycházení přímo z právního předpisu (vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora) a vznikají již v okamžiku zahájení exekučního řízení.