Mimořádný příjem

Mimořádný příjem

Dobrý den sem poslední měsíc v insolvenci, minulý týden si tchán vsadil na zapas a vyhrál přes padesát tisíc korun ale vsázel na mé jméno tudíž peníze prijdou na můj účet,a nevím jak teď postupovat zdali to mám oznámit mé insolvenční správkyni nebo se to do insolvence nezahrnuje.Dekuji za odpověď

Odpověď

Po právní stránce se jedná o Váš (mimořádný) příjem, byť fakticky sázku provedl Váš tchán. Budu-li se držet přesného znění insolvenčního zákona, tak mimořádné příjmy, které dlužník získá do doby, než nabude právní moci usnesení soudu o vzetí na vědomí splnění oddlužení, je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, který je rozdělí mezi věřitele. Z toho vyplývá, že byste měl insolvenčního správce o tomto příjmu (výhře) informovat a výhru mu vydat. Zda tak učiníte či nikoliv, to je už na Vás. Pokud tento příjem zatajíte a přijde-li se na to v době 3 let od skončení insolvenčního řízení, tak Vám může soud odejmout osvobozující usnesení a věřitelé by tak mohli zbytek svých pohledávek nadále vymáhat (prostřednictvím exekutora).